Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: Internet)

Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: Internet)

WB nâng cấp cơ chế đánh giá các dự án phát triển

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 3/6, Ngân hàng Thế giới (WB) đã nâng cấp cơ chế đánh giá tính bền vững của các dự án phát triển, đặc biệt là các dự án được WB tài trợ.

Theo cơ chế mới này, các dự án phát triển được đánh giá không chỉ ở kết quả gắn với dự án mà cả các tác động dài hạn về xã hội và môi trường như tác động đến sức khỏe con người, hệ sinh thái, chất lượng cuộc sống của dân cư.

 

WB đã phát triển các chính sách bảo vệ để thúc đẩy các đường lối bền vững về xã hội và môi trường đối với các dự án phát triển cũng như đảm bảo các dự án phát triển không gây hại cho con người và môi trường.

 

Các chính sách bảo vệ này gồm chính sách đánh giá tác động môi trường của các dự án tín dụng của WB, chính sách bảo vệ các tài sản văn hóa, rừng, người bản xứ, nguồn nước, môi trường tự nhiên, các khu vực tranh chấp, tính an toàn của các đập nước và quản lý các động thực vật gây hại,…

 

WB nhấn mạnh đối với các dự án tín dụng của WB dành cho các nước thu nhập thấp và trung bình, cần đánh giá các chỉ số liên quan đến tác động giảm đói nghèo, các mục tiêu phát triển về xã hội cũng như tiếp cận các khu vực dịch vụ y tế và chống biến đổi khí hậu.

 

Cơ chế đánh giá mới này có thể đánh giá chính xác tiến triển của các dự án, mục tiêu phát triển không được đáp ứng, cơ chế điều chỉnh được thảo luận với các đối tác. Đối với khu vực năng lượng, trong tiến trình cải tổ WB, Hội đồng Quản trị WB sẽ phải thảo luận và công bố chiến lược khu vực năng lượng mới trong đó nhấn mạnh các nguồn năng lượng sạch và tái sinh, các thủ tục đảm bảo sự minh bạch trong thiết kế, thực hiện và đánh giá dự án./.

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%