VXP: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (14,7%)

CTCP Thuốc Thú y Trung ương VETVACO (VXP - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/08/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/08/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 14,7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.470 đồng)

- Ngày thanh toán: 24/08/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương Vetvaco bắt đầu từ ngày 24/08/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

VNIndex

1,351.17

-1.59 (-0.12%)

 
VNIndex 1,351.17 -1.59 -0.12%
HNX 359.63 -1.39 -0.39%
UPCOM 98.37 0.72 0.73%
27/09/2021
28/09/2021
29/09/2021
30/09/2021
01/10/2021
04/10/2021
05/10/2021
06/10/2021
07/10/2021
08/10/2021
11/10/2021
12/10/2021
13/10/2021
19/10/2021
25/10/2021