VVMI đặt kế hoạch 10 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

VVMI đặt kế hoạch 10 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

(ĐTCK) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP (VVMI) vừa qua đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với chỉ tiêu tổng doanh thu 1.655,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 10 tỷ đồng.

Đại hội cũng thông qua báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh và báo cáo tài chính quý IV/2015 của Công ty mẹ đã được kiểm toán, tờ trình xin phê duyệt Dự án mở rộng nâng công suất mỏ Na Dương; sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

Tin bài liên quan

VNIndex

996.55

-6.53 (-0.66%)

 
VNIndex 996.55 -6.53 -0.66%
HNX 147.51 -0.2 -0.13%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
02/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021