Vừa lên sàn, Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH) báo lỗ trong quý II/2020

Vừa lên sàn, Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH) báo lỗ trong quý II/2020

(ĐTCK) Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (Mã chứng khoán PSH – sàn HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2020.

Trong kỳ, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 1.372,4 tỷ đồng, giảm 25,5% so với cùng kỳ năm trước; lỗ 30,1 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 47,5 tỷ đồng. Trong quý II/2020, biên lợi nhuận gộp giảm từ 10,5% về còn 4,1%.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 3.368,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 0,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 13,5% và 99,3% so với 6 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành được 0,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong 6 tháng đầu năm, biên lợi nhuận gộp giảm từ 8,1% về còn 4,9% và biên lợi nhuận ròng giảm từ 2% về 0,01%. Trong kỳ, cơ cấu doanh thu thì doanh thu bán thành phẩm giảm 962 tỷ đồng, tương ứng giảm 36,9% về còn 1.642,8 tỷ đồng.

Năm 2020, PSH đặt kế hoạch doanh thu 20.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 270 tỷ đồng, lần lượt tăng 118% và 120% so với thực hiện năm 2019.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm dòng tiền hoạt động kinh doanh chính là âm 693,7 tỷ đồng, so với cùng kỳ là âm 209,8 tỷ đồng. Trong kỳ, dòng tiền tài chính dương là 666,6 tỷ đồng, chủ yếu là đi vay.

Tính tới 30/6/2020, tổng tài sản của doanh ngiệp giảm 3,3% về còn 9.140 tỷ đồng. Tài sản chủ yếu là tồn kho trị giá 4.877,3 tỷ đồng, chiếm 53,4% tổng tài sản; tài sản cố định là 1.612,1 tỷ đồng, chiếm 17,6% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn là 1.179,4 tỷ đồng, chiếm 12,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 417,6 tỷ đồng, chiếm 4,6% tổng tài sản.

Trong kỳ, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 667 tỷ đồng, tương ứng tăng 27,8% lên 3.062,9 tỷ đồng. Như vậy, tỷ lệ nợ vay trên tổng nguồn vốn tăng từ 25,4% lên 33,5%.

Đóng cửa phiên giao dịch 3/8/2020, cổ phiếu PSH đóng cửa giá tham chiếu là 19.000 đồng/CP.

Tin bài liên quan

VNIndex

908.17

7.22 (0.8%)

 
VNIndex 908.17 7.22 0.8%
HNX 131.08 1.87 1.43%
UPCOM 60.59 0.0 0.0%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

23/09/2020
26/09/2020
28/09/2020
29/09/2020
05/10/2020
06/10/2020
07/10/2020
08/10/2020
12/10/2020
22/10/2020