VTV: Ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014, Tạm ứng cổ tức năm 2013

CTCP VICEM Vật tư Vận tải Xi măng ( VTV– HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/02/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/02/2014

- Lý do và mục đích:

(1) Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

(2) Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền

- Nội dung cụ thể:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỉ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian tổ chức đại hội (dự kiến): 28/03/2014

- Địa điểm thực hiện: tại trụ sở Công ty 21B Cát Linh, Hà Nội

- Nội dung họp: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

2. Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền

- Tỉ lệ thực hiện: 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Thời gian thanh toán: 26/03/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng - 21B Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 26/03/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 146.04 -1.66 -1.14%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021