VTV: Ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014, Tạm ứng cổ tức năm 2013

CTCP VICEM Vật tư Vận tải Xi măng ( VTV– HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/02/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/02/2014

- Lý do và mục đích:

(1) Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

(2) Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền

- Nội dung cụ thể:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỉ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian tổ chức đại hội (dự kiến): 28/03/2014

- Địa điểm thực hiện: tại trụ sở Công ty 21B Cát Linh, Hà Nội

- Nội dung họp: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

2. Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền

- Tỉ lệ thực hiện: 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Thời gian thanh toán: 26/03/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng - 21B Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 26/03/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%