VTV: Ngày GDKHQ Thanh toán cổ tức năm 2013 và tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền


CTCP VICEM Vật tư Vận tải Xi măng (VTV – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/8/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:      28/08/2014

- Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức năm 2013 và tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỉ lệ thực hiện: 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

Trong đó:

+  Tỷ lệ trả cổ tức năm 2013 là 2%/cổ phiếu

+  Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2014 là 3%/cổ phiếu

- Thời gian thanh toán: 25/09/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng - 21B Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 25/09/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%