VTV: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

 CTCP Năng lượng và Môi trường Vicem (VTV – HNX)

Thời gian thực hiện: 28/04/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2021

Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ gửi thông báo sau đến các cổ đông.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,247.87

-4.58 (-0.37%)

 
VNIndex 1,247.87 -4.58 -0.37%
HNX 292.99 -2.54 -0.87%
UPCOM 84.1 1.09 1.3%

Đại hội cổ đông / Lịch sự kiện

13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
23/04/2021
24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021
13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021