Ảnh Internet

Ảnh Internet

VTV muốn xóa bớt ngành kinh doanh để nới room

(ĐTCK) Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Vicem vật tư vận tải xi măng (VTV) về đăng ký tỷ lệ sở hữu tối đa vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 37%, VTV đã nộp hồ sơ nới room lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

Tuy nhiên, trong danh mục ngành nghề hoạt động của VTV có 2 mã ngành liên quan đến kinh doanh xăng dầu, trong khi theo quy định của pháp luật, đây là những ngành doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được phép phân phối.

Trong chiến lược phát triển thời gian tới, VTV cần sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài, nhất là khi Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam thực hiện lộ trình cổ phần hóa và thoái vốn khỏi các công ty con.

Do đó, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 diễn ra vào ngày 8/3 tới, VTV trình đại hội xem xét thông qua phương án rút bớt 2 mã ngành liên quan đến kinh doanh xăng dầu trong Giấy đăng ký kinh doanh, để áp dụng tỷ lệ nới room đối với nhà đầu tư nước ngoài lên tối đa 37%.

Tin bài liên quan

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%