VTT: Ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền (56,8%)

VTT: Ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền (56,8%)


CTCP  Công nghệ Việt Thành (VTT - Đại chúng chưa niêm yết) 

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/12/2019

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 56,8 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.680 đồng)

- Ngày thanh toán: 31/12/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán Công ty cổ phần Công nghệ Việt Thành (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 31/12/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,134.68

3.68 (0.32%)

 
VNIndex 1,134.68 3.68 0.32%
HNX 233.26 9.23 3.96%
UPCOM 76.15 -2.4 -3.15%