VTO dự kiến không trả cổ tức năm 2013

VTO dự kiến không trả cổ tức năm 2013

(ĐTCK) Ngày 4/4, CTCP Vận tải xăng dầu Vitaco (VTO) đã tổ chức ĐHCĐ, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 với doanh thu 1.284 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9,464 tỷ đồng (trong đó, lợi nhuận từ vận tải khoảng 3 tỷ đồng), cổ tức 0%.

Năm 2013, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chỉ duy trì 2 tàu thuê hạn định cho đến hết quý I nên VTO sẽ tập trung điều động tàu chạy theo tuyến hợp lý để giảm thiểu thời gian dừng tàu; phối hợp với Petrolimex Singapore để tạo thêm nguồn hàng, mở rộng ra các đối tác khác trong khu vực. Mặt khác, VTO sẽ thanh lý tàu Petrolimex 04 (gần 30.000 DW), Nhà Bè 01/02 và Ấp Bắc 02/03, đồng thời đầu tư tàu mớm nông dưới 10 tuổi bằng nguồn vốn đầu tư của Công ty và vốn vay.

Ông Đàm Xuân Trọng, Phó tổng giám đốc VTO cho biết, khi thanh lý tàu P4, Công ty sẽ mua một tàu mớm nông thay thế có giá trị thấp hơn, nên một phần lợi nhuận từ việc thanh lý sẽ được ghi nhận trong năm 2013.

ĐHCĐ VTO cũng thông qua đơn từ nhiệm của ông Phạm Đức Thắng, Chủ tịch HĐQT và chấp thuận ông Nguyễn Đình Dương, đại diện 52,58% vốn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giữ chức vụ này, với nhiệm kỳ kết thúc vào năm 2015.

Năm 2012, VTO đạt tổng doanh thu 1.666 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 49,291 tỷ đồng, cổ tức 3%.

VNIndex

968.7

7.44 (0.77%)

 
VNIndex 968.7 7.44 0.77%
HNX 141.36 -0.34 -0.24%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%