VTL: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (6%)

 

CTCP Vang Thăng Long (VTL - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/08/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2019

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Thời gian thực hiện: 26/08/2019

-  Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Vang Thăng Long vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 26/08/2019. Người sở hữu mang theo chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu (nếu là pháp nhân), trường hợp nhận thay phải có ủy quyền hợp pháp có xác nhận của chính quyền địa phương.

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%