VTL: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty cổ phần Vang Thăng Long (VTL - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/05/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  13/05/2016

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 06/2016
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Vang Thăng Long - Số 3, ngõ 191 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Nội dung họp:
+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị  kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm tài chính 2015;
+ Thông qua báo cáo dự kiến phân phối lợi nhuận vào các quỹ năm tài chính 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận vào các quỹ năm tài chính 2016;
+ Thông qua báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát;
+ Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; quỹ lương năm 2016 và các vấn đề khác;
+ Các nội dung khác.

VNIndex

1,019.8

5.48 (0.54%)

 
VNIndex 1,019.8 5.48 0.54%
HNX 151.99 1.19 0.78%
UPCOM 68.6 0.79 1.16%

Lịch sự kiện

04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021