VTK: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (15%)

VTK: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (15%)


CTCP Tư vấn Thiết kế Viettel (VTK - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:10/10/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/10/2019

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán 18/10/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 18/10/2019. Thủ tục nhận cổ tức:

Khi đến nhận cổ tức bằng tiền mặt, cổ đông mang theo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn hiệu lực theo quy định của Pháp luật) và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Đối với các cổ đông có tài khoản ngân hàng, Công ty sẽ tiến hành chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của cổ đông.

VNIndex

903.98

-8.52 (-0.94%)

 
VNIndex 903.98 -8.52 -0.94%
HNX 131.74 -1.38 -1.05%
UPCOM 61.78 0.49 0.8%