VTI: Ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu dệt may (VTI – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội  đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời các cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Sản xuất – Xuất nhập khẩu Dệt May – 20 đường Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%