VTH: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái (VTH – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/2/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu- 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian dự kiến thực hiện: 27/03/2015

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Thái, KCN Biên Hòa 1, đường số 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- Nội dung họp: Các mục theo chương trình đại hội  đồng cổ đông.

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%