VT8: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô Số 8 (VT8 - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  29/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Cuối tháng 4/2016 (thời gian thực hiện cụ thể, Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông)

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Dịch vụ vận tải ô tô Số 8 – Số 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

- Nội dung họp: Theo điều lệ Công ty và quy định của pháp luật

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%