VSP: Ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014


CTCP Vận tải biển và bất động sản Việt Hải (VSP- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/2/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2014

- Lý do và mục đích: Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: Ngày 25/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Thông tin về địa điểm họp Công ty sẽ thông báo cụ thể sau.

- Nội dung họp: Sẽ thông báo sau

Tin bài liên quan

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%