VSI: Ngày GDKHQ thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền (13%)

CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (VSI - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2021

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 13%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/06/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước – Số 10 đường Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 30/06/2021 và xuất trình Chứng minh nhân dân, sổ chứng nhận cổ đông. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp. Cổ đông nào muốn nhận bằng chuyển khoản xin vui lòng gửi giấy yêu cầu tên người thụ hưởng và số tài khoản về địa chỉ trụ sở Công ty.

VNIndex

1,377.77

17.85 (1.3%)

 
VNIndex 1,377.77 17.85 1.3%
HNX 318.73 1.66 0.52%
UPCOM 89.55 0.73 0.82%

Lịch sự kiện

21/06/2021
23/06/2021
28/06/2021
30/06/2021
01/07/2021
05/07/2021
07/07/2021
14/07/2021
20/07/2021
21/07/2021
23/07/2021