VSG: Tiếp tục lỗ nặng

VSG: Tiếp tục lỗ nặng

(ĐTCK) CTCP Container Phía Nam (VSG – sàn HOSE) vừa có giải trình kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2012 so với quý I/2011.

Cụ thể, trong quý I/2012, doanh thu của VSG đạt 25,012 tỷ đồng, giảm 1,68 tỷ đồng, tương đương với giảm 6,3% so với quý 1/2011. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế VSG lại lỗ tới 5,938 tỷ đồng, mức lỗ tăng 2,1 tỷ đồng, tương đương tăng 54,49% so với cùng kỳ năm trước.

 

Giải trình nguyên nhân lỗ, VSG cho biết, doanh thu giảm là vì doanh thu cho thuê tàu giảm 0,84 tỷ đồng do giá cho thuê tàu giảm. Cùng với đó, doanh thu bốc xếp cũng giảm 0,3 tỷ đồng do lượng container của hàng tàu về bãi giảm. Ngoài ra, doanh thu kinh doanh dầu nhờn cũng giảm 0,64 tỷ đồng vì không đạt hiệu quả kinh doanh.

 

Lợi nhuận sau thuế tăng lỗ là vì doanh thu giảm 1,68 tỷ đồng. Tuy chi phí lãi vay giảm 1 tỷ đồng do lãi suất giảm nhưng chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện do đánh giá lại số dư cuối kỳ năm 2011 phân bổ vào quý I/2012 tăng 1,5 tỷ đồng nên đã làm cho chi phí hoạt động tài chính tăng 0,5 tỷ đồng.

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 0.0 0.0%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%