VSG: Không đủ điều kiện tổ chức ĐHCĐ lần đầu

VSG: Không đủ điều kiện tổ chức ĐHCĐ lần đầu

(ĐTCK) ĐHCĐ CTCP Container phía Nam (VSG) dự kiến tổ chức sáng nay tại TP.HCM đã không đủ tỷ lệ 65% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

ĐHCĐ CTCP Container phía Nam (VSG) dự kiến tổ chức sáng nay tại TP.HCM đã không đủ tỷ lệ 65% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự. Tính đến 9h sáng ngày 11/4/2011, số cổ đông có mặt và đăng ký tham gia ĐHCĐ là 34 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 38,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. VSG không đủ điều kiện tổ chức ĐHCĐ trong lần triệu tập đầu tiên. ĐHCĐ lần 2 dự kiến triệu tập vào ngày 10/5/2012.

Ông Cáp Trọng Tuấn, Chủ tịch HĐQT VSG cho biết, trước ngày diễn ra ĐHCĐ, ban tổ chức đã gửi thư mời và gọi điện cho cổ đông đến tham dự đại hội hoặc nếu không tham dự được thì ủy quyền cho HĐQT. Tuy nhiên, cổ đông mới chỉ là ủy quyền bằng miệng mà chưa làm thủ tục đã ủy quyền bằng văn bản. VSG sẽ cố gắng liên hệ đến cổ đông để ĐHCĐ lần 2 có thể tiến hành thành công.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%