Ảnh Internet

Ảnh Internet

VSD đa dạng hóa các dịch vụ cung cấp cho công ty quản lý quỹ

(ĐTCK) Ngày 28/10, Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) tổ chức Hội nghị đánh giá tổng kết hoạt động dịch vụ quỹ năm 2016. Tính đến thời điểm hiện tại, VSD đã ký thêm 6 hợp đồng cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho 6 quỹ mở, trong đó có 3 quỹ mở thành lập mới đang chờ phát hành lần đầu. 

Như vậy, tổng số quỹ mở đã ký hợp đồng sử dụng dịch vụ với VSD hiện tại là 18 quỹ và tổng cộng 8.609 tài khoản giao dịch quỹ mở.

VSD cho biết, trong thời gian tới, Trung tâm sẽ cùng với các công ty quản lý quỹ và các đơn vị cung cấp dịch vụ quỹ  trong và ngoài nước trao đổi về việc nâng cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng để phục vụ cho các sản phẩm quỹ mở mới, đồng thời tìm hiểu cụ thể các dịch vụ mà VSD chưa tham gia cung cấp như quản trị quỹ, dịch vụ cho quỹ hưu trí tự nguyện.

Trên cơ sở tìm hiểu yêu cầu của các công ty quản lý quỹ, VSD sẽ nghiên cứu xây dựng hệ thống quỹ mở mới để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của công ty quản lý quỹ nói riêng và thị trường quỹ nói chung. Đồng thời, sẽ phối hợp với các bên liên quan nghiên cứu và cung cấp các dịch vụ mới nhằm đa dạng hóa các dịch vụ do VSD cung cấp cho công ty quản lý quỹ.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,005.97

6.03 (0.6%)

 
VNIndex 1,005.97 6.03 0.6%
HNX 148.4 0.31 0.21%
UPCOM 66.6 -0.16 -0.24%

Lịch sự kiện

26/11/2020
30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021