VPS: Ngày GDKHQ chi trả phần còn lại của cổ tức năm 2017 bằng tiền (5%)

Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam (VPS - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2018

Lý do và mục đích: Chi trả phần còn lại của cổ tức năm 2017 bằng tiền

-     Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

-     Ngày thanh toán: 22/06/2018

-     Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty 102 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/06/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%