VPR: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần VINAPRINT

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần VINAPRINT

Mã chứng khoán: VPR

Mã ISIN: VN000000VPR2

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UpCOM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/11/2021

Lịch sự kiện: 26/11/2021

Lý do mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 03/12/2021 đến ngày 13/12/2021

- Địa điểm thực hiện: CTCP Vinaprint, lầu 2, số 56 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

- Nội dung họp: lấy ý kiến cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện phương án phát hành Trái phiếu theo quy định tại Điều 15 Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ.

VNIndex

1,486.2

1.01 (0.07%)

 
VNIndex 1,486.2 1.01 0.07%
HNX 458.78 2.97 0.65%
UPCOM 114.58 0.48 0.42%