VPH: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền (8%)

Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng (VPH – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2018

-Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ  phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thanh toán: 20/03/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng, 89 Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, quận 7, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/03/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%

Lịch sự kiện

29/10/2020
02/11/2020
03/11/2020
04/11/2020
05/11/2020
09/11/2020
10/11/2020
11/11/2020
12/11/2020
26/10/2021