VPH: Cơ cấu lại khoản nợ 400 tỷ đồng

VPH: Cơ cấu lại khoản nợ 400 tỷ đồng

(ĐTCK) CTCP Vạn Phát Hưng (VPH) cho biết, đã hoàn tất tái cơ cấu 250 tỷ đồng từ vay ngắn hạn thành vay trung, dài hạn và đang trong quá trình gần hoàn tất việc tái cơ cấu khoản nợ vay còn lại 150 tỷ đồng từ nợ trung hạn thành nợ dài hạn.

Được biết, theo ý kiến kiểm toán của Công ty kiểm toán KPMG tại BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2011, thì kiểm toán viên có lưu ý đến khả năng giả định hoạt động liên tục của VPH do Công ty có các khoản vay đáng kể sẽ đến hạn trong vòng từ 1-2 năm tới nếu Công ty không nhận được thêm sự tài trợ và tái tài trợ.

Theo VPH, đến thời điểm hiện nay, Công ty đã hoàn tất việc tái cơ cấu 250 tỷ đồng từ vay ngắn hạn thành vay trung, dài hạn trong đó kỳ trả nợ cuối cùng là tháng 3/2014. Bên cạnh đó, Công ty cũng đang trong quá trình gần hoàn tất việc tái cơ cấu khoản nợ vay còn lại 150 tỷ đồng từ nợ trung hạn thành nợ dài hạn.

Các khoản nợ vay này chiếm gần 90%/tổng dư nợ của Công ty và tại ngân hàng và hiện đều được sử dụng trực tiếp để phát triển hai dự án mới và trọng điểm của Công ty. Do đó, trong năm 2012 các khoản vay ngắn hạn sẽ đến hạn phải trả cho ngân hàng là không nhiều. Vì vậy, theo VPH, ý kiến lưu ý của kiểm toán viên cơ bản đã được Công ty khắc phục.

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%