VOS: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam (VOS – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 4/2015

- Địa điểm tổ chức và nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%