Sự hợp tác của Ban tổ chức, nhà tài trợ Dragon Capital cùng đối tác IFC, ACCA là nền tảng tạo uy tín cho Cuộc bình chọn BTCN

Sự hợp tác của Ban tổ chức, nhà tài trợ Dragon Capital cùng đối tác IFC, ACCA là nền tảng tạo uy tín cho Cuộc bình chọn BTCN

Vòng sơ khảo ARA-2014 được chấm như thế nào?

(ĐTCK) Yêu cầu minh bạch của thị trường, của công chúng đầu tư ngày càng cao hơn, cũng có nghĩa là các tiêu chí chọn lọc, bình xét các báo cáo thường niên cũng ngày càng phải chặt chẽ hơn ngay từ vòng sơ khảo.

Điểm mới của Cuộc bình chọn ARA-2014 là tiêu chí chấm vòng sơ khảo có nhiều thay đổi theo hướng nâng cao chất lượng báo cáo, do đó nội dung chấm báo cáo được phân chia theo các tiêu chí trọng yếu và không trọng yếu. Các báo cáo thường niên thiếu nội dung trọng yếu xem như bị loại. Đồng thời, thang điểm của vòng sơ khảo cũng thay đổi theo hướng chấm chuyên sâu về nội dung và cho điểm theo mức độ chi tiết và chất lượng nội dung thể hiện, không chấm theo đầu mục nội dung như hàng năm.

Vòng sơ khảo ARA-2014 được chấm như thế nào? ảnh 1

Điều này dẫn đến số lượng báo cáo thường niên được vào vòng chung khảo năm 2014 là 121 báo cáo, ít hơn so với năm 2013 là 11 báo cáo (năm 2013 có 132 báo cáo thường niên được vào vòng chung khảo). Tuy nhiên, các báo cáo được vào vòng chung khảo năm nay đạt chất lượng nội dung tốt hơn, đáp ứng các tiêu chí nâng cao hơn của Cuộc bình chọn báo cáo thường niên năm 2014. Hình thức thể hiện báo cáo cũng được các công ty niêm yết đầu tư thực hiện tốt thông qua số lượng các công ty có báo cáo thường niên bản đẹp là 87 báo cáo/121 báo cáo được vào vòng chung khảo. Các doanh nghiệp có báo cáo thường niên lọt vào vòng chung khảo bao gồm cả các doanh nghiệp quy mô lớn và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Điều này cho thấy chất lượng báo cáo thường niên không phụ thuộc vào quy mô hoạt động và tài chính của doanh nghiệp, mà chủ yếu do sự đầu tư, chú trọng nâng cao chất lượng công bố thông tin khi nhận thức được tầm quan trọng của minh bạch hóa thông tin trong quá trình phát triển doanh nghiệp.

Vòng sơ khảo ARA-2014 được chấm như thế nào? ảnh 2

Căn cứ kết quả chấm vòng sơ khảo ARA-2014, các công ty đã cung cấp thông tin đầy đủ và rõ nét hơn về hoạt động của công ty, tình hình sản xuất - kinh doanh, tài chính và tình hình quản trị công ty. Trong đó, nội dung về quản trị công ty đã có nhiều tiến bộ hơn so với các năm trước, thể hiện qua việc các công ty đã tiến đến thực hiện các thông lệ tốt về quản trị công ty. Các thành viên HĐQT độc lập đã bước đầu thể hiện vai trò của mình trong hoạt động công ty, một số công ty đã thành lập các tiểu ban, ủy ban thuộc HĐQT để hỗ trợ HĐQT thực hiện tốt vai trò của mình. Hoạt động của ban kiểm soát cũng cụ thể và đầy đủ hơn thể hiện vai trò là đại diện đại hội đồng cổ đông giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động công ty.

Vòng sơ khảo ARA-2014 được chấm như thế nào? ảnh 3

Bên cạnh đó, một nét tiến bộ đáng ghi nhận là nhiều công ty đã công bố đầy đủ thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, ban giám đốc và ban kiểm soát, thể hiện sự minh bạch trong hoạt động quản trị công ty. Tuy nhiên, so với các nội dung khác về hoạt động công ty và tình hình tài chính, nội dung về quản trị công ty vẫn chưa thực sự đầy đủ và hoàn thiện, do đây là các vấn đề còn mới mẻ, một số công ty vẫn cần có lộ trình để điều chỉnh hoạt động quản trị công ty đáp ứng theo quy định hiện hành và thông lệ quốc tế. Do đó, để khuyến khích các công ty thực hiện tốt hơn hoạt động quản trị công ty, Cuộc bình chọn ARA-2014 có thêm giải thưởng cho “Báo cáo thường niên có nội dung quản trị công ty tốt nhất”.

Về báo cáo phát triển bền vững, trên 20% báo cáo thường niên tham gia vòng sơ khảo ARA-2014 đã có nội dung riêng về phát triển bền vững, thể hiện sự quan tâm và nâng cao nhận thức của doanh nghiệp trong việc phát triển bền vững gắn với trách nhiệm đối với môi trường và xã hội. Trong đó, có 2 công ty niêm yết đã thực hiện báo cáo phát triển bền vững riêng, thể hiện những hoạt động, chính sách, chiến lược của công ty trong việc phát triển doanh nghiệp trên nền tảng trách nhiệm với môi trường và xã hội. Căn cứ kết quả chấm vòng sơ khảo, số lượng báo cáo thường niên được vào vòng chung khảo có nội dung về phát triển bền vững được xem xét để chấm giải thưởng báo cáo phát triển bền vững năm 2014 là 62 báo cáo.

Tin bài liên quan

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%