Vốn hóa sàn UPCoM gấp hơn 3 lần sàn HNX

Vốn hóa sàn UPCoM gấp hơn 3 lần sàn HNX

(ĐTCK) Ngày 2/7/2018, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức “Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018”. Trên cơ sở các nhiệm vụ đã hoàn thành trong 6 tháng đầu năm, Sở xác định 4 nhóm mục tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm.

Thứ nhất, trên thị trường cổ phiếu, Sở sẽ phối hợp với UBCK và các đơn vị liên quan hoàn thiện các quy định, quy chế và tổ chức phổ biến các văn bản mới liên quan đến cổ phần hóa, thoái vốn DNNN, cơ chế tạo lập thị trường, hoàn thành việc nâng cấp hệ thống đấu giá, hệ thống giao dịch cổ phiếu, tăng cường các hoạt động thúc đẩy quản trị công ty.

Thứ hai, trên thị trường trái phiếu, Sở sẽ tiếp tục nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống giao dịch TPCP, bổ sung các sản phẩm mới theo quy định tại Thông tư 10/2017/TT-BTC, hoàn thiện đề án tái cấu trúc thị trường trái phiếu, đồng thời phối hợp với Ngân hàng Phát triển xây dựng và triển khai đề án hoán đổi trái phiếu theo phương án được phê duyệt, tiếp tục tham gia quá trình xây dựng thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp tập trung.

Thứ ba, trên TTCK phái sinh, Sở sẽ phối hợp với các đơn vị thuộc UBCK để trình Bộ Tài chính phê duyệt kế hoạch triển khai sản phẩm hợp đồng tương lai TPCP, khai trương sản phẩm mới trong quý III/2018.

Bên cạnh đó, HNX phối hợp với HOSE để thống nhất nguyên tắc xây dựng chỉ số VNX200, làm cơ sở để triển khai sản phẩm hợp đồng tương lai trên chỉ số VNX200, hoàn thiện cơ chế giám sát liên thị trường.

Thứ tư, đối với công tác quản trị điều hành, Sở sẽ tiếp tục tham gia ý kiến, góp ý xây dựng Luật Chứng khoán sửa đổi và các văn bản pháp luật chứng khoán khác; hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định nội bộ; nâng cao năng lực quản trị điều hành, nghiên cứu xây dựng, chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và mô hình tổ chức, quản trị theo mô hình Sở GDCK hợp nhất; phối hợp với HOSE và KRX đẩy mạnh triển khai thực hiện gói thầu 04 theo tiến độ đã được Bộ Tài chính phê duyệt.

Trên thị trường cổ phiếu niêm yết tại HNX, trong 6 tháng đầu năm, Sở đã chấp thuận niêm yết cho 3 DN mới, 35 DN niêm yết bổ sung, hủy niêm yết 7 DN (trong đó 2 DN chuyển sang sàn HOSE, 4 DN xuống UPCoM).

Tính đến hết tháng 6/2018, có 377 DN niêm yết với giá trị niêm yết 124.000 tỷ đồng, giá trị vốn hóa 193.000 tỷ đồng. Trên UPCoM, có thêm 76 DN đăng ký giao dịch, nâng tổng số lên 754 DN. Vốn hóa thị trường tại thời điểm cuối tháng 6 là hơn 648.000 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,000.85

5.09 (0.51%)

 
VNIndex 1,000.85 5.09 0.51%
HNX 147.46 -0.13 -0.09%
UPCOM 66.76 0.07 0.1%