Vốn FDI sẽ “chảy” mạnh vào Việt Nam năm 2021

Việt Nam luôn đứng đầu danh sách điểm đến đầu tư khi doanh nghiệp nước ngoài xem xét quyết định đầu tư lớn, nhưng dòng vốn này sẽ tập trung vào năm 2021.

Tác giả Lê Quân / baodautu.vn