Vỏ bảo vệ 'tàng hình' cho máy tính MacBook

Trước những hình ảnh giả lập giống như thật, nhiều người bị cuốn theo nội dung và không thể điều khiển được cơ thể của chính mình.

Theo Vnexpress