VNX trả cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền mặt, tỷ lệ 7%

VNX trả cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền mặt, tỷ lệ 7%

(ĐTCK-online) CTCP Quảng cáo và Hội chợ thương mại (VNX - UPCoM) vừa thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2011. Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 13/10, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 17/10. Công ty trả cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thời gian thanh toán từ ngày 4/11.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011, VNX đạt 33,56 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, lợi nhuận trước thuế 1,54 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1,34 tỷ đồng, EPS đạt 1.942 đồng. Năm 2011, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 85 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2,8 tỷ đồng, chia cổ tức 14%.

Được biết, ĐHCĐ VNX đã thông qua kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 10,5 tỷ đồng lên 16,275 tỷ đồng, để đầu tư phát triển kinh doanh lĩnh vực quảng cáo thương mại. Tháng 8/2011, Công ty đã thực hiện lấy ý kiến cổ đông để thông qua kế hoạch trên, nhưng không thành công.

VNIndex

1,033.16

-64.01 (-6.2%)

 
VNIndex 1,033.16 -64.01 -6.2%
HNX 206.91 -13.87 -6.71%
UPCOM 74.46 -1.96 -2.63%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

28/01/2021
29/01/2021
01/02/2021
02/02/2021
05/02/2021
08/02/2021
16/02/2021
17/02/2021
19/02/2021
25/02/2021
02/03/2021
04/03/2021
12/03/2021