VNT: quý II đạt gần 6 tỷ đồng lợi nhuận

VNT: quý II đạt gần 6 tỷ đồng lợi nhuận

(ĐTCK) CTCP Giao nhận vận tải ngoại thương (VNT) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2013.

Theo đó, quý II/2013, Công ty đạt 113,4 tỷ đồng doanh thu, 7,748 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (LNTT), 5,962 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (LNST); lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 241,5 tỷ đồng doanh thu, 15,389 tỷ đồng LNTT, 11,693 tỷ đồng LNST, lợi nhuận trên mỗi cổ phần (EPS) là 2.159 đồng. Trong khi đó, quý II/2012, Công ty đạt 87,6 tỷ đồng doanh thu, 8,382 tỷ đồng LNTT, 6,739 tỷ đồng LNST; lũy kế 6 tháng đầu năm 2012 đạt 155,6 tỷ đồng doanh thu, 14,92 tỷ đồng LNTT, 11,8 tỷ đồng LNST.

Kế hoạch năm 2013 của VNT là đạt 300 tỷ đồng doanh thu, 25 tỷ đồng LNTT, cổ tức 20%. Năm 2012, Công ty đạt 34,21 tỷ đồng LNTT, 27,18 tỷ đồng LNST, EPS đạt 5.018 đồng, cổ tức 30%.

VNIndex

1,166.78

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,166.78 0.0 0.0%
HNX 240.12 0.0 0.0%
UPCOM 77.6 0.13 0.17%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông