VNR: Tổng CTCP Tái bảo hiểm quốc gia Việt nam (HNX)


- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Thời gian thực hiện: Ngày 24/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%