VNR dự phòng nghiệp vụ lên tới 690,7 tỷ đồng

VNR dự phòng nghiệp vụ lên tới 690,7 tỷ đồng

(ĐTCK) Tại ĐHĐCĐ ngày 27/4 tới, CTCP Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VNR) sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2012.

Cụ thể, VNR đặt mục tiêu đạt 1.600 tỷ đồng doanh thu phí nhận tái bảo hiểm, 563 tỷ đồng phí giữ lại và 355 tỷ đồng LNTT, cổ tức dự kiến tối thiểu năm 2012 là 18%. Theo BCTC hợp nhất năm 2011, VNR đạt 1.419 tỷ đồng doanh thu phí nhận tái bảo hiểm, 297 tỷ đồng LNTT, cổ tức 15%; vốn chủ sở hữu đạt 2.252 tỷ đồng.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%