VNR điều chỉnh giảm hơn 15% chỉ tiêu lợi nhuận

VNR điều chỉnh giảm hơn 15% chỉ tiêu lợi nhuận

(ĐTCK) HĐQT Tổng CTCP Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VNR – sàn HNX) vừa thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012.

Cụ thể, VNR cố gắng bảo toàn các chỉ tiêu như doanh thu phí nhận tái bảo hiểm đạt 1.600 tỷ đồng, doanh thu phí giữ lại 563 tỷ đồng và mức chia cổ tức 18%, trong khi chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế điều chỉnh giảm 15,5% từ 355 tỷ đồng xuống 300 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập hoạt động đầu tư và hoạt động khác dự kiến 261 tỷ đồng và lợi nhuận thuần kinh doanh nghiệp vụ 39 tỷ đồng.

HĐQT Công ty cũng thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến cuối quý IV/2012 – đầu quý I/2013.

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%