VNPT sẽ chuyển nhượng một số khoản đầu tư tài chính

VNPT sẽ chuyển nhượng một số khoản đầu tư tài chính

VNPT dự kiến sẽ thực hiện việc chuyển nhượng một số khoản đầu tư tài chính tại một số doanh nghiệp.

 

Ngày 11/7/2011, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) đã chính thức thông báo, Công ty CTCK FPT (FPTS) được lựa chọn để thực hiện việc tư vấn cơ cấu lại phần vốn của VNPT tại các doanh nghiệp.

 

Trước đó, đã có 6 công ty chứng khoán được yêu cầu gửi hồ sơ và bản chào về Ban Đầu tư và Quản lý vốn ngoài Doanh nghiệp của VNPT. FPTS đã được lựa chọn căn cứ vào hồ sơ năng lực và kinh nghiệm của công ty.

 

Với việc lựa chọn được đối tác tư vấn để thực hiện việc tư vấn cơ cấu lại phần vốn tại các doanh nghiệp, VNPT dự kiến sẽ thực hiện việc chuyển nhượng một số khoản đầu tư tài chính tại một số doanh nghiệp.

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%