VNM trả cổ tức 20% và dự kiến thưởng cổ phiếu tỷ lệ 2:1

VNM trả cổ tức 20% và dự kiến thưởng cổ phiếu tỷ lệ 2:1

(ĐTCK) CTCP Sữa Việt Nam (VNM – sàn HOSE) vừa thông báo kế hoạch tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2012 và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, công ty sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông trả cổ tức vào ngày 23/8. Mức cổ tức trả đợt 1 năm 2012 là 20%, tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu, thời gian thực hiện từ ngày 6/9.

Bên cạnh đó, VNM cũng sử dụng danh sách cổ đông trên để lấy ý kiến ĐHCĐ về việc phát hành và niêm yết cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể, VNM dự kiến sẽ phát hành thêm 278.057.63377 cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 2:1. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận giữ lại. Thời gian phát hành dự kiến từ tháng 12/2012 đến tháng 1/2013, sau khi nhận được các phê duyệt cần thiết từ UBCK và HOSE.

Đồng thời, Công ty cũng sẽ xin ý kiến ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT hoàn thành các thủ tục và chọn thời điểm phát hành, niêm yết cổ phiếu trên HOSE và xin ý kiến phê duyệt tăng vốn điều lệ.

VNIndex

920.69

1.61 (0.17%)

 
VNIndex 920.69 1.61 0.17%
HNX 135.06 0.69 0.51%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%