VNM: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền (20%)

 

CTCP Sữa Việt Nam (VNM - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:16/09/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/09/2019

Lý do và mục đích:  Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền

Tỷ lệ thực hiện: 20% mệnh giá/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

Ngày thanh toán: 26/09/2019

Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam, địa chỉ số 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM bắt đầu từ ngày 26/09/2019. Khi đến nhận cổ tức bằng tiền mặt, Quý cổ đông vui lòng mang theo Giấy CMND hoặc thẻ căn cước công dân.

Thời gian làm việc:

-  Từ Thứ hai đến Thứ sáu hàng tuần.

-  Buổi sáng: 8h30 đến 11h30; buổi chiều: 13h đến 16h.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%