VNM: Dự kiến phát hành thêm 278 triệu cổ phiếu

VNM: Dự kiến phát hành thêm 278 triệu cổ phiếu

(ĐTCK) ĐHCĐ CTCP Sữa Việt Nam (VNM - sàn HOSE) thực hiện thông qua lấy ý kiến bằng văn bản vừa quyết định phát hành thêm cổ phiếu.

Theo đó, VNM đã thông qua phương án phát hành tối đa 278. 057.377 cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện là 2:1. Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phần sẽ được trích từ quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận chưa phân phối.

Hiện tại, số cổ phiếu VNM đang lưu hành là 555.849.514 cổ phiếu và số cổ phiếu đang niêm yết 556.114.754 cổ phiếu.

Được biết, 9 tháng, tổng doanh thu VNM đạt 20.098 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ và hoàn thành 76% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế 5.001 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ, hoàn thành 89% kế hoạch năm.

Trước đó, Đại hội cổ đông VNM đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 với mục tiêu doanh thu 26.480 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 5.625 tỷ đồng, trả cổ tức dự kiến ở mức 30%.

VNIndex

957.18

7.28 (0.76%)

 
VNIndex 957.18 7.28 0.76%
HNX 141.61 0.75 0.53%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%