VNL: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền (7%)

CTCP Logistics Vinalink (VNL - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/12/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/12/2021

- Lý do mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Ngày thanh toán: 24/12/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty Vinalink, địa chỉ: 226/2 Lê Văn Sỹ, P.1, Q, Tân Bình, TP.HCM; bắt đầu từ ngày 24/12/2021 (đối với cổ đông chưa có tài khoản cá nhân) hoặc nhận cổ tức tại Ngân hàng (đối với cổ đông có tài khoản cá nhân) và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,438.94

-13.9 (-0.97%)

 
VNIndex 1,438.94 -13.9 -0.97%
HNX 421.21 -24.13 -5.73%
UPCOM 109.36 -2.86 -2.61%