VNG: Ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014

(ĐTCK)
CTCP Du lịch Golf Việt Nam ( VNG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/02/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/02/2014

- Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Vào lúc 13h30 phút ngày 15/03/2014

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam, Số 37 Đường 3/2, Phường 8, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Nội dung họp: Họp thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2013 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2014; việc trích lập các quỹ và mức phân chia cổ tức năm 2013 của Công ty; một số vấn đề khác có liên quan.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%