VNG: Ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công (VNG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2015

- Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian họp: Vào lúc 9h00 ngày 27/04/2015

- Địa điểm họp: Tại Văn phòng Công ty TTC Tourist, Số 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp: Họp thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2015; việc trích lập các quỹ và mức phân chia cổ tức năm 2014 của Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công và một số vấn đề khác có liên quan.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%