VNG không chia cổ tức năm 2011

VNG không chia cổ tức năm 2011

(ĐTCK) Nghị quyết HĐQT CTCP Du lịch Vinagolf Việt Nam (VNG) vừa nhất trí thông qua việc trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2011.

Theo đó, toàn bộ số lợi nhuận còn lại hơn 1,9 tỷ đồng sau khi trích lập các quỹ sẽ được giữ lại để gộp với chi cổ tức năm 2012.

Ngoài ra, HĐQT VNG cũng thông qua việc VNG ký hợp đồng dịch vụ tư vấn chuyển nhượng tài sản hoặc cổ phần khách sạn Golf I- Đà Lạt, khách sạn Golf Cần Thơ và khách sạn Golf AngKor.

Ngoài ra, VNG sẽ thống nhất tiếp tục thực hiện chủ trương đã được ĐHCĐ thông qua trước đây, đó là phát hành CP tăng vốn điều lệ hoặc tìm kiếm đối tác chiến lược để chuyển nhượng CP/tài sản nhằm tái cấu trúc nguồn vốn cho Công ty. Ngày 26/3 tới, VNG sẽ họp ĐHCĐ thường niên năm 2011.  

VNIndex

951.07

0.27 (0.03%)

 
VNIndex 951.07 0.27 0.03%
HNX 138.01 -1.03 -0.74%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%