VNE: Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền (2%)

Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/10/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:        29/10/2014

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền

- Tỉ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)

- Thời gian thanh toán: 25/12/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 25/12/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 0.0 0.0%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%