VNDirect thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

VNDIRECT cho biết kế hoạch tăng vốn đã được VNDIRECT thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào tháng 4.2014. Theo đó, VNDIRECT tập trung đầu tư và tăng quy mô vốn cho các hoạt động: (i) phát triển nghiệp vụ cho vay giao dịch chứng khoán ký quỹ theo quy định của pháp luật; (ii) nâng cao năng lực tài chính của Công ty để thực hiện các hợp đồng bảo lãnh phát hành; (iii) có nguồn vốn cho hoạt động mua bán sáp nhập công ty chứng khoán khác hoặc công ty quản lý quỹ để gia tăng quy mô hoạt động; (iv) đầu tư tự doanh chứng khoán.

Trong đợt phát hành này, số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu là 49.999.500 cổ phiếu; phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu là 4.999.950 cổ phiếu; giá bán cho cổ đông hiện hữu và bán ra công chúng: 10.000 đồng/01 cổ phiếu. Số lượng mua đăng ký tối thiểu là 01 cổ phiếu.

VNDIRECT chốt danh sách cổ đông vào ngày 10/11/2014 và nhận đăng ký mua cổ phiếu từ ngày 12/11/2014 đến ngày 09/12/2014.

Hiện tại, vốn điều lệ của VNDIRECT đạt xấp xỉ 1.000 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh quý 3 của VNDIRECT tăng trưởng tốt với doanh thu quý đạt 114,2 tỷ đồng – tăng 122,4% so với quý 3/2013. Trong đó, chiếm tỷ trọng cao nhất là doanh thu Môi giới với gần 50 tỷ - tăng 254%. Lợi nhuận trước thuế Quý 3/2014 đạt 53 tỷ đồng tương đương với mức tăng trưởng 89,3% so với cùng kỳ 2013. Tính lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này, lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt xấp xỉ 147 tỷ đồng tương đương 76,7% kế hoạch lợi nhuận năm. Năm 2014 VNDIRECT đặt kế hoạch lợi nhuận là 191.6 tỷ đồng.

Để xem thông tin chi tiết về thông báo phát hành, vui lòng mở file đính kèm.

Tin bài liên quan

VNIndex

920.15

1.07 (0.12%)

 
VNIndex 920.15 1.07 0.12%
HNX 135.08 0.71 0.53%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%