VNDIRECT: 9 tháng lãi 330 tỷ đồng

VNDIRECT: 9 tháng lãi 330 tỷ đồng

(ĐTCK) Trong 9 tháng đầu năm 2018, Công ty Chứng khoán VNDIRECT (VND) đạt doanh thu gần 1.197 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 65% kế hoạch năm.

Doanh thu tăng, nhưng lợi nhuận sau thuế của Công ty giảm do vay nợ trong kỳ tăng, kéo theo chi phí tài chính tăng. Lợi nhuận sau thuế trong 9 tháng đạt gần 330 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ và hoàn thành gần 50% kế hoạch năm.

Riêng quý III/2018, VND ghi nhận doanh thu hơn 342 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 105,5 tỷ đồng. Công ty vẫn ghi nhận kết quả khả quan từ mảng môi giới và hoạt động cho vay ký quỹ (margin).

Doanh thu môi giới chứng khoán trong quý III đạt gần 116 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước; lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng 3%, đạt 96,5 tỷ đồng; dư nợ cho vay margin thời điểm cuối quý III là gần 3.248 tỷ đồng, tăng 8,5% so với đầu năm. Tuy vậy, Công ty ghi nhận lỗ từ tài sản tài chính hơn 13 tỷ đồng trong quý III.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,022.91

-74.26 (-7.26%)

 
VNIndex 1,022.91 -74.26 -7.26%
HNX 203.29 -17.5 -8.61%
UPCOM 74.46 -1.96 -2.63%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

28/01/2021
29/01/2021
01/02/2021
02/02/2021
04/02/2021
05/02/2021
08/02/2021
16/02/2021
17/02/2021
19/02/2021
23/02/2021
25/02/2021
02/03/2021
04/03/2021
12/03/2021