VLW: Ngày GDKHQ trả cổ tức lần 1 năm 2021 bằng tiền (5%)

CTCP Cấp nước Vĩnh Long (VLW - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/10/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/10/2021

- Lý do mục đích: Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 20/10/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2021 tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục tạm ứng cổ tức lần 1 bằng tiền năm 2021 tại phòng Kinh tế - Kế hoạch CTCP Cấp nước Vĩnh Long, Số 2 Hưng Đạo Vương, Phường 1, TP. Vĩnh long, Tỉnh Vĩnh Long (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/10/2021 hoặc chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông

VNIndex

1,393.8

-1.53 (-0.11%)

 
VNIndex 1,393.8 -1.53 -0.11%
HNX 388.29 1.29 0.33%
UPCOM 99.6 0.23 0.23%