VLA: CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (HNX)

VLA: CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (HNX)


- Thời gian thực hiện: Ngày 28/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%