VKC đặt kế hoạch LNST 10,5 tỷ đồng năm 2012

VKC đặt kế hoạch LNST 10,5 tỷ đồng năm 2012

(ĐTCK) Theo thông tin từ CTCP Cáp nhựa Vĩnh Khánh (VKC), năm 2012, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 705 tỷ đồng, LNTT 10,5 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) 807 đồng.

Năm 2011, VKC đạt 670 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế (LNST) 9,9 tỷ đồng, EPS đạt 765 tỷ đồng. Điểm đáng chú ý là, doanh thu năm 2011 tăng gần 50% so với năm 2010, nhưng so với năm 2010, chi phí lãi vay tăng gấp đôi, từ 12,6 tỷ đồng lên 27,4 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng gần gấp đôi, từ 12,7 tỷ đồng lên 21,2 tỷ đồng.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 142.08 0.38 0.27%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%