VIX sẽ chuyển sàn niêm yết sang HOSE

VIX sẽ chuyển sàn niêm yết sang HOSE

(ĐTCK) Ngày 28/3, tại Hội trường tầng 6, Tòa nhà Gelex, phố Lê Đại Hành, Hà Nội, CTCP Chứng khoán IBSC (VIX - HNX) đã tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015.

Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 với doanh thu 197 tỷ đồng, tăng 41,35% so với năm 2014; lợi nhuận trước thuế là 118,4 tỷ đồng, tăng 21,2% so với năm 2014; lợi nhuận sau thuế là 92,3 tỷ đồng, tăng 16,4%. EPS dự kiến 1.844 đồng.

ĐHCĐ của VIX cũng đã thông qua kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu từ sàn HNX sang HOSE, đồng thời ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định mã chứng khoán phù hợp khi chuyển sàn.

Báo cáo tại Đại hội, ông Ngô Phương Chí, Chủ tịch HĐQT cho biết, năm 2015, IBSC đặt trọng tâm vào các hoạt động như nâng cấp hệ thống core nhằm đẩy mạnh hoạt động môi giới, tập trung phát triển dịch vụ ngân hàng đầu tư.

Năm 2014, Công ty đạt tổng doanh thu 138,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 79,3 tỷ đồng, tăng 87% so với năm trước và vượt 64% kế hoạch cả năm. ROE đạt 22,7%, ROA đạt 21%, đều cao hơn so với mức bình quân ngành.

Tính đến 31/12/2014, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của IBSC là 79,3 tỷ đồng. Công ty sẽ trích quỹ bổ sung 10% lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%.

Tin bài liên quan

VNIndex

921.57

2.49 (0.27%)

 
VNIndex 921.57 2.49 0.27%
HNX 135.65 1.28 0.94%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%